Home arrow Voorwaarden adoptie
Voorwaarden voor adoptie

Omdat het doel van de stichting is het welzijn van het paard te verbeteren, stellen wij een aantal eisen aan het adoptieadres:

 • alle dieren blijven eigendom van de stichting en zullen nooit mogen worden doorverkocht.

 • er mag niet worden gefokt met de dieren, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de stichting.

 • wij zien graag dat een paard onbeperkte weidegang/uitloop krijgt, het hele jaar rond. Een aantal uren op stal vinden wij acceptabel, maar niet wenselijk. De paarden worden niet afgestaan aan een adres waar ze langer dan 10 uur opgestald worden.

 • we verwachten van de adoptant, dat hij/zij zorg draagt voor een paardvriendelijke en veilige omgeving.

 • een paard moet over voldoende kwalitatief goed ruwvoer en vers drinkwater kunnen beschikken, liefst onbeperkt.

 • een paard mag nooit alleen gehouden worden, maar met ten minste 1 soortgenoot.

 • van de adoptant wordt verwacht dat hij/zij zorg draagt voor de algehele verzorging zoals regelmatige hoefbekapping, ontworming en controle van tanden en harnachement, door een daarvoor bevoegde persoon.

 • de adoptant is zelf verantwoordelijk voor de kosten van onderhoud, verzorging en eventuele dierenartskosten.


Natuurlijk stelt de stichting daar een aantal dingen tegenover.

 • zo mag de adoptant gratis allelei cursussen volgen over paardenverzorging, georganiseerd door de stichting.

 • adoptanten worden met raad en daad terzijde gestaan door de bestuursleden van de stichting en mogen ten alle tijden een beroep doen op de kennis van de bestuursleden.

 • de stichting garandeert dat alleen gezonde paarden worden afgestaan voor adoptie. Mocht dit anders zijn, dan zal dit ten alle tijden worden vermeld.

 • de adoptant krijgt ruim gelegenheid om het paard meerdere keren te komen uitproberen.

 • de adoptant krijgt het paard 1 maand op proef. Het paard mag binnen die maand worden teruggeven aan de stichting met teruggave van het adoptie bedrag.

   

Alle adoptie adressen zullen van te voren worden gecontroleerd door vrijwilligers.


Waarom vinden wij vrije uitloop voor een paard zo belangrijk:

 • een paard is een bewegingsdier. Eigenlijk zijn alle dieren, de mens inclusief, afhankelijk van beweging om gezond te blijven, maar niet zo sterk als een paard. Het z.g.n. hoefmechanisme draagt zorg voor zo'n 75% van de doorbloeding van de benen. Het hoefmechanisme werkt alleen optimaal wanneer het paard zich beweegt.

 • een paard gebruikt zijn hals en hoofd als een hefboom. Dit hefboommechanisme heeft een paard vooral nodig wanneer het opstaat vanuit de ligpositie. Dit om de enorme trekkrachten op banden, pezen en spieren op te kunnen vangen. Een paard wat in een krappe stal is gaan liggen, kan zijn hals/hoofd niet als hefboom gebruiken, en de kans op beenblessures is dan groot.

 • verveling op stal is een groot probleem wat kan leiden tot diverse stalondeugden.

   


We kunnen de paarden natuurlijk niet gratis weggeven. Daarvoor hebben we verschillende redenen.

 • Om te voorkomen dat mensen ondoordacht een paard aanschaffen, uit impuls. Een paard aanschaffen is niet moeilijk, de verzorging ervan echter wel.
 • Een paard verzorgen en onderhouden is een dure hobby. De paarden die we aangeboden krijgen, mankeren allemaal wat. De verzorging van deze dieren kost tijd en veel geld. Het bedrag wat we voor de paarden vragen, dekt maar een klein gedeelte van alle gemaakte kosten en we hebben het hard nodig.
De bedragen staan bij de paarden vermeld (zie Nu in de opvang).